آرش رئیسیان
منوی سایت

نمایش فیلم پسرک و آجر سخنگو برای بچه های کوره پزخانه

در تاریخ نهم دیماه نود وسه من و دوست عزیزم آقای مهران هوشیار با حمایت موسسۀ یاریگران خورشید برای سومین بار توانستیم روزی مفرح و پر بار برای کودکان محلۀ کوره پزخانه های شهر ری ایجاد کنیم. اینبار فیلم موزیکال و آموزنده پسرک و آجر سخنگو ساختۀ خودم را با ویدیو پرژکتور بر روی پرده نمایش دادیم و با در اختیار گذاشتن مدادرنگی و کاغذ بچه ها راجع به این فیلم نقاشی کشیدند.نقاشی بچه ها را ببینید.

 

نقاشی بچه ها

P2260001

P3010163

P3010164

P3010165

P3010166

P3010167

P3010172

P3010173

P3010174

P3010175

P3010176

P3010177

P3010179

P3010180

P3010181

P3010182

P3010183

P3010184

P3010185

P3010186

P3010187

کامنت بگذارید