آرش رئیسیان
منوی سایت

مستند ” چسب زخم ” پروانۀ نمایش خانگی گرفت

فیلم مستند چسب زخم با حمایت انجمن مستند سازان سینمای ایران از وزارت ارشاد پروانۀ نمایش خانگی گرفت و اکنون به دنبال پخش کنندۀ مناسبی می گردم که این فیلم را تکثیر و در بازار فیلم پخش نماید

چسب زخم

کامنت بگذارید