آرش رئیسیان
منوی سایت

دومین کارگاه بازی موسیقی نقاشی برای کودکان کوره پزخانه

روز جمعه نوزدهم دیماه دومین کارگاه بازی موسیقی نقاشی توسط من و یارانم سمیرا فزایی،سمیرا دریا،میثم رسولی نژاد و شیرین فاضل با همراهی نهاد مردمی یاریگران خورسید برای بچه های کار کوره پزخانه های شهر ری انجام شد و دل این بچه ها کلی شاد شد و کلی ابراز خلاقیت کردند.

 

P1090009

P1090013

P1090065

P1090060  pppppp P1090257  P1090240 P1090239 P1090237 P1090234 P1090233 P1090229P1090236

P1090214

P1090199 P1090156 P1090128 P1090105 P1090100 P1090098 P1090088 P1090081 P1090067

P1090256

کامنت بگذارید